Proč likvidovat to, co funguje?

pondělí 2. únor 2009 12:23

defenestrace nebyla
foto: Samuel

Ve čtvrtek jsem se zúčastnil demonstrace proti zrušení azylového domu na Jižním Městě v Praze.

Občanské sdružení Společnou cestou nabízí na Jižním Městě tři registrované sociální služby: Občanskou  poradnu Jižní Město, Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Personálně i budovou je bohulibý účel propojen se sborem ČCE, peníze na výstavbu dávali i zahraniční dárci.

Rada MČ Prahy 11 schválila dne 5. 11. 2008 usnesení o ukončení nájemní smlouvy o nájmu  nebytových prostor. Občanské sdružení Společnou cestou se o tom dozvědělo bez předchozího upozornění. Výpovědní lhůta končí ke dni 28. 2. 2009. Protože registrace pobytových sociálních služeb vydávaných Magistrátem hl. m. Prahy jsou  vázané na budovu, je zřejmé, že pro občanské sdružení Společnou cestou bude výpověď z nebytových prostor likvidační.

Demonstrace před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí proběhla pokojně. I když někteří účastníci navrhovali žertovně defenestraci radních, k žádným incidentům nedošlo. Promluvilo asi pět řečníků, celé shromáždění zpívalo písně. Někteří faráři ČCE byli přítomni v talárech. Petici proti zrušení azylového domu předal přítomný senátor primátorovi přímo na zasedání rady hl. m. Prahy.

Odpovědnost za likvidaci vybudovaného díla a za výsměch sociální práci nese především rada MČ Prahy 11, ale protože občanské sdružení Společnou cestou je registrováno u Magistrátu hl. m. Prahy, je žádoucí, aby rada hl. m. Prahy zaujala jasné stanovisko. Občané by si neměli nechat všechno líbit, to je podstata demokracie! Sociální služby je třeba podporovat, nikoli likvidovat!

Štěpán Hájek

Štěpán Hájek

Štěpán Hájek

Jsem farář Českobratrské církve evangelické, na Lidovkách.cz píšu od dubna 2006. Články napsané před spuštěním nového systému, v soutěži i po soutěži, lze nalézt v rubrice Oblíbené blogy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik