Řeč adventní

pondělí 1. prosinec 2008 13:51

svítí
foto: Klára H.

Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a sláva jeho nad tebou vidína bude. (Izaiáš 60,2)

O co nám v životě jde? Co je ještě před námi? Civilizační skepse, která se nás někdy zmocňuje, podobně jako prázdná budoucnost osobního života - to jsou nebezpečné věci, které mohou vést k dalším katastrofám. Adventní poselství nám však budoucnost nenechává prázdnou. I uprostřed všelijakých temnot a mrákot dává každému člověku naději, ale ne vymýšlením nějaké chiméry, za kterou by se vrhaly zfanatizované zástupy, nýbrž opakováním té staré, tradiční, mnohokrát opouštěné a vždy znovu objevované nabídky - totiž že budoucnost je boží, že v budoucnosti naší osobní i budoucnosti všech ještě vzejde Hospodin, jak říká prorok Izaiáš, a jeho sláva bude vidět. I kdyby se národy potácely v mrákotě a civilizace se topila ve své skepsi, i kdyby člověk jako jedinec uvízl v zoufalství a beznaději - je tu něco, co temnotu překonává, co je ještě před námi. Vzejde Hospodin a jeho sláva zazáří - to znamená: pravda k nám přichází z budoucnosti a boží láska ještě neřekla poslední slovo. 

Advent nám tedy nabízí znovu očekávat světlo boží lásky, které zazáří do temnot a promluví právě k nám. Ještě se budou dít důležité věci, před námi je událost Krista! Událost, v níž lze zahlédnout smysl bytí, inspiraci k dílu, a nakonec i naději pro čas poslední, čas umírání. Událost Krista, to vánoční Hospodinovo světlo - to je něco tak silného a inspirujícího, že kdo toto tajemství vezme vážně, ten s ním nikdy nebude hotov a vždycky znovu bude od budoucnosti čekat nové podněty, nové výzvy, novou skutečnost. A to i tehdy, když se připozdívá a mnoho času nezbývá. Díky za to!

Štěpán Hájek

Štěpán Hájek

Štěpán Hájek

Jsem farář Českobratrské církve evangelické, na Lidovkách.cz píšu od dubna 2006. Články napsané před spuštěním nového systému, v soutěži i po soutěži, lze nalézt v rubrice Oblíbené blogy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik