K čemu jsou svatodušní svátky?

středa 7. květen 2008 12:30

hukot
foto: J. K.

Co vlastně připomínají svatodušní svátky, ze tří hlavních křesťanských svátků ty nejméně populární?

Možností, jak svatodušní téma uchopit, je celá řada. Zkusím to podle listu Efezským, kde se počítá s tím, že člověk není jen tělesná schránka, ale také a především cosi „uvnitř“, co sice nemůžeme nikdy spatřit, nahmatat či předvést, ale co přesto dělá člověka člověkem, individualitu individualitou. Člověk se pokouší tuto svou nehmotnou, a přece rozhodující podstatu nějak pojmenovat a epištola Efezským tomu říká „vnitřní člověk“. To, co je „u vnitřnostech mých“, jak praví Kralická bible, a čemu my nejspíš říkáme, když ne duše nebo duch, tak srdce. Jde o to, co je v nás, jací jsme.

Autor epištoly prosí Boha, aby se tento „vnitřní člověk“ v nás posílil a upevnil. Lidské nitro nemá skomírat, srdce nemá chřadnout. Naopak, to, co tvoří právě nás, má být silné a pevné. Co jsme právě my, ať je výrazné, pronikavé a inspirující. Jedinec nechť je jedincem, individualita individualitou. Žádné tupé a tuctové stádo: jsme a máme být lidé jedineční.

Duchové bývají různí, obsahy všelijaké, náplň roztodivná. Křesťanské víra oslavuje posílení a upevnění lidského srdce takovým Duchem, který dává odvahu k aktivnímu životu a vede k porozumění i s cizími lidmi (klasický svatodušní příběh ze Skutků apoštolských), který vyhání nenávist a sobectví, který působí lásku a pokoj. Tento dobrý Duch, Duch svatý, nás posiluje a upevňuje, „aby Kristus přebýval v našich srdcích“. Lidská individualita nese ty nejkrásnější plody, když skrze ni cítíme Krista, jeho pravdu a  jeho milosrdenství. Vždyť kterých lidí si nejvíc vážíme? Jistě těch, kteří pro nás udělali něco dobrého, kteří v různých životních situacích měli Krista v srdci. Vůbec to nemuseli mít napsané na čele, vůbec to nemuseli všem vytrubovat, a přesto jednali v jeho síle, v jeho lásce. Jejich přístup k životu byl (nebo je) pro nás důležitý.

Tak se děje dílo Ducha. Kdo tomu nevěří, tomu to asi nic neříká, ono se to těžko vysvětluje. Ale kdo tomu věří, pro toho je to velká radost. Přeji vám krásné svatodušní svátky!

 

Štěpán Hájek

Štěpán Hájek

Štěpán Hájek

Jsem farář Českobratrské církve evangelické, na Lidovkách.cz píšu od dubna 2006. Články napsané před spuštěním nového systému, v soutěži i po soutěži, lze nalézt v rubrice Oblíbené blogy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik